Wpłać darowiznę


Otrzymane środki przeznaczamy w całości na cele statutowe:

  • świadczenie domowej opieki paliatywnej nad dziećmi,
  • wsparcie w żałobie rodzin dzieci zmarłych.


Darowiznę można wpłacać na konto nr.:
PEKAO SA II o/ Opole
82 1240 3103 1111 0010 0877 9561

mBANK
64 1140 2017 0000 4602 1029 4785
Fundacja Domowe Hospicjum dla Dzieci w Opolu
ul. Armii Krajowej 11-13A, 45-071 Opole
Jako tytuł wpłaty prosimy podać: "Darowizna na cele statutowe Fundacji DHD"


Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.

Darowizny osób fizycznych:
Od dochodu można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% dochodu (na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 ust. o pdpf Ustawy o podatku od osób fizycznych dotyczącego możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego od 01.01.2004 r.)

Darowizny osób prawnych:
Od dochodu można odliczyć darowizny do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu (na podstawie art. 18 ust 1 pkt 1 i 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczącego możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego od 01.01.2004 r.)

 

TU możecie Państwo pobrać druk wpłaty na rzecz naszego hospicjum

 

Sprawozdania z działalności Fundacji Domowe Hospicjum dla Dzieci w Opolu można znaleźć na internetowej stronie fundacji w dziale »Fundacja«, pozycja »Sprawozdania finansowe«, a także w internetowej bazie sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego. Fundacja Domowe Hospicjum dla Dzieci w Opolu znajduje się w bazie danych polskich organizacji pozarządowych.

 
Copyright © 2016 Domowe Hospicjum Dla Dzieci w Opolu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
 

DARCZYŃCY